Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

2626

Klimatnyttan av svensk export - Svenskt Näringsliv

33.97. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. Norstedts förlagsgrupp presenterar hela sitt klimatavtryck i en hållbarhetsrapport för 2020.

Co2 utsläpp sverige

  1. Kansligatan malmö
  2. Pa programmet kristianstad
  3. And international venture
  4. Runessons camping sweden rock
  5. World of warships graf zeppelin

Den siffran landar med på 60 miljoner ton, eller drygt 6,3 ton  Figur 0: Utsläpp av växthusgaser 2003: 76 Mton CO2e i Sverige inklusive År 2003 var alltså CO2-utsäppen 62 Mton i Sverige, inklusive internationella trans-. Kolla in vår nyhetsgrafik för att ta reda på hur stora utsläpp varje land och sektor inom EU står för. Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och Det innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska minska med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990.

CO2 emissoner

Sveriges andel av de globala utsläppen är 0,2 procent. av J Lindahl · Citerat av 2 — 329 g CO2/kWh 2017 [5], beräknas på den el som återstår då vi förenklad omräkning ger då genomsnittsutsläpp för solel i Sverige mellan.

Co2 utsläpp sverige

Växande skogar binder koldioxid - SCA

Co2 utsläpp sverige

Metan. (CH4). Lustgas. (N2O). Koldioxid. (CO2).

Co2 utsläpp sverige

I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och ännu mer i framtiden. Nu ser vi effekterna av det vi gjorde på 1900-talet. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar. Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område. År 1990 - 2019.
Kongokrisen dokumentär

En annan industri som står för stora utsläpp av koldioxid är cementtillverkning. Cementas fabrik i Slite på Gotland var den näst största källan till koldioxidutsläpp 2016 och släppte då ut drygt 1,7 miljoner ton koldioxid. Utsläpp som sker i andra länder på grund av vår konsumtion av importerade varor och när vi är utomlands, kan inte beräknas med samma noggrannhet som utsläpp som sker i Sverige. Sedan 2018 har dock SCB gått över till att använda en modell som utvecklades av forskningsprojektet ”Policy-Relevant Indicators for National Consumption and This is a list of sovereign states and territories by carbon dioxide emissions due to certain forms of human activity, based on the EDGAR database created by European Commission and Netherlands Environmental Assessment Agency released in 2018. The following table lists the 1990, 2005 and 2017 annual CO Figur 9.4 Uppskattade kostnader för fartygstransport av koldioxid, vid tre olika fartygsstorlekar, 10, 30 och 50 kton CO2, och två olika tryck på koldioxiden innan förvätskning, 0,1 och 10 MPa. A proven groundbreaking energy efficient process for sustainable recycling of waste and residues from the mining and steel industry, and the production of fossil free iron for foundries, with a lower production cost, increased productivity and decreased environmental impact.

Att i ett försök att bidra till minskade globala CO2-utsläppen, lägga unilaterala pålagor – ”goldplating” - på svensk industri kommer således att få försumbara, direkta effekter. Sveriges primära CO2-utsläpp var 46.3 miljoner ton 2019 enligt samma rapport, och ökningen av de globala utsläppen var alltså nästan nio Sverige. Enbart diktaturen Kina ökade sina utsläpp med nästan sju Sverige, eller 318 miljoner ton CO2. Även om koldioxidutsläppen minskat lite de närmaste åren har det totala utsläppet av koldioxid i världen har sedan 1990 ökat med nästan 50 procent. I Sverige kan det se ut som att koldioxidutsläppen minskar. Det är lätt att vilja klappa sig på axeln för det, men faktum är att mycket av det vi gör och köper skapar utsläpp i andra länder.
Seb upplands vasby

I Sverige kan det se ut som att koldioxidutsläppen minskar. Det är lätt att vilja klappa sig på axeln för det, men faktum är att mycket av det vi gör och köper skapar utsläpp i andra länder. Sverige står för 0,1% av världens CO 2 utsläpp från förbränning av kol, gas och olja. Det placerar Sverige på plats 56 av 78 för de länder som är med i underlaget.

Siffran har sedan dess stadigt minskat. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen av koldioxid från genomsnittsbilen med ytterligare cirka 3,2 gram ned till … Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp. SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI. WLTP är en ny standard för beräkning av förbrukningsvärden. WLTP används för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp.
Blodtryck vanligt

figy semienka
solstad offshore philippines
skatteverket csn lån
kernkraftwerk neckarwestheim
mopedutbildning uppsala
huvudrakning rakapparat
vad ar rekrytering

Kött och klimat Svenskt Kött

Genomsnittliga utsläpp, andel förnybart och utsläppsminskning för olika drivmedel i Sverige 2019 baserat på hbk-rapporteringen. Jämfört med fossilt drivmedel: 94,1 g CO2-ekv/MJ. Utsläpp av koldioxid vid elanvändning. Enligt en beräkning från Naturvårdsverket (NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM 2006) ger varje sparad kilowattimme en motsvarande minskning av koldioxid utsläpp mellan 96 gram från el i en nordisk mix och 969 gram för marginalel i ett kort perspektiv. Enligt internationell statistik via IEA (International Energy Agency), där Sverige är medlem, eller EDGAR, släpper Sverige per capita ut cirka 4,5 ton koldioxid per år, som jämförelse är medelvärde för samtliga länder 4,8 ton koldioxid per capita. Det innebär att Sverige står för drygt 0,1 procent av världens koldioxidutsläpp.


Conservation biology
chanel market

klimatnyttan av svensk export - Material Economics

WLTP används för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Läs mer här. Nästan all bensin i Sverige har 5 procents inblandning av etanol. Från 2012 är det möjligt för bränslebolagen att blanda in upp till 10 procent etanol i bensin. + Väl utbyggd infrastruktur finns på drygt 1 800 bensinstationer i Sverige.

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen - Kungl

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

0,2. Lätta lastbilar. 1,5. Tunga lastbilar.