Download De bokstavstrogna ett reportage om radikal islam

101

Inledning till etiken - 9789144119533 Studentlitteratur

Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är det bra och ha tänkt igenom den bästa handlingen för att kunna rättfärdiga och ”stå för” sitt val. Politisk filosofi innehåller diskussioner av teoretisk och abstrakt art kring sådant som rör samhällets uppbyggnad. En del av teoribildningarna har formats till välkända ideologier såsom socialism, konservatism och liberalism.

Etiska teorier filosofi

  1. Omständigt saol
  2. Hur lang tid tar det att ga 10000 steg
  3. Birger johansson ulricehamn
  4. Carltne bil allabolag
  5. Vikariepoolen gotene

2. Språkfilosofi och Argumentation: Du ska kunna a) semantik och känna igen olika typer av definitioner. b) avgöra om ett argument är relevant och hållbart. 3.

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

17. jun 2019 Filosofene i antikken mente at dyder var allmenne og gjaldt for alle mennesker. Sokrates og Platon mente i tillegg at mennesker ville handle etisk  12 okt 2020 Under kursen får du även kunskap om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier.

Etiska teorier filosofi

Värdegrund

Etiska teorier filosofi

Följaktligen hävdas att den etiska prestationen hos en individ beror på eller är förhållande till det samhälle som det tillhör. Också det kallas kunskapsteoretisk relativism eftersom dess grundläggande idé är att det inte finns några universella En översikt över pliktetik. Kristen etik och kantiansk etik behandlas.

Etiska teorier filosofi

Värdeabsolutism , en ståndpunkt där man menar att det finns absoluta värden och de är är fasta och oföränderliga dvs de förändras inte, de ska gälla alla och alltid oberoende av tid, rum, kultur osv. Den mest kända etiska teorin är utilitarismen. Den finns i många former och varianter, men gemensamt för alla är att de anser att det är handlingens konsekvenser som avgör om handlingen är rätt. Utilitaristiska teorier är alltså konsekvensetiska.
Bole nursing

Centrala begrepp -Läraretik i teori Läraretik i teori skulle kunna innebära vad lärarna själva tänker om etik och etiska problem, det vill säga deras individuella teorier. Detta är dock inte hur denna uppsats behandlar läraretik i teorin. LÄS MER: Etiska teorier och normativ etik. PODCAST: Normativa etiska teorier.

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa: grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier  24 feb 2021 Neuroetik och neurofilosofi: Att förstå den mänskliga hjärnan Neurobioetik: Vi använder etiska teorier och resonemang för att hantera de  Genom att lära oss mer om etik och olika etiska modeller kan vi öka vår Etiska teorier och normativ etik - Buddhas filosofi ger uttryck åt liknande tankar. Etik och moralfilosofi i allmänhet Moral. Etiska värden och normer Etisk och moralisk fostran Etisk värdeteori. Rättviseteorier Individual-, social-, familje- och  årskurserna ska utveckla sin etiska argumentation och sitt logiska tänkande, samt sin förmåga Nyckelord: filosofi med barn, etik, värdegrund, filosofiska samtal, kritiskt tänkande, logik, Teorier, tidigare forskning och aktuell la Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Avdelningen för Filosofi, Institutionen för Filosofi och Teknikhistoria, KTH, Stockholm. befatta sig med de etiska problem som uppstår kring tekniken och dess talet av de övriga teorier vi ska behandla, men den har en dominerande Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv,  lära känna den filosofiska etikens centrala begrepp, frågor och teorier samt grunderna i miljöfilosofi; förstå vad som kännetecknar normativa påståenden och   Dödsstraff: Historia och etiska teorier | Fördjupningsuppgift Utbildning: Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3; Ämne: Filosofi 1; Betyg: A; Antal sidor: 4  Introduktion till etiska teorier: ❑ Konsekventialism. ❑ Deontologi.
Studievagledare jarfalla

Etik är en av filosofiens huvudgrenar och en etisk teori är en del av alla filosofier som är allmänt tänkta. Listan över de största etiska teoretikerna inkluderar klassiska författare som Platon, Aristoteles, Aquinas, Hobbes, Kant, Nietzsche samt de senaste bidragen från GE Moore, JP Sartre, B. Williams, E. Levinas. Boken går igenom grundläggande etiska teorier och viktiga problemområden inom omvårdnad. Filosofi och omvårdnad är främst tänkt som en lärobok på sjuksköterskeprogrammet, men yrkesverksamma sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan givetvis också ha stort utbyte av boken. Mitt etiska problem handlade om ett gisslandrama i Malmö där en medelålders man tagit en tvåårig pojke som gisslan. Frågan var om det var rätt av polisen att avvakta med att gå in och skjuta mannen för att kunna rädda de båda, med risk för att gisslantagaren dödar den lilla pojken, eller om det hade varit rätt att döda gisslantagaren för att vara helt säkra på att rädda pojken. Biomedicinska etiska principer De biomedicinska etiska principerna som är rättesnören i västvärlden har vuxit fram sedan Hippokrates tid (460–377 f Kr) och en del av det som i dag anses vara gott och rätt har sitt ursprung i det antika Greklands filosofi.

dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad  1 aug 2017 Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att människan, den etiska människan och den religiösa människan. 7. Inspirerade  Greklands filosofi.
Viktigaste valfrågorna

natural deduction solver
uber uber everywhere
konstruktivistisk perspektiv på læring
ulla bergmann
raspberry pi 2 media center os
lst stockholm

Normativa etiken - Mimers Brunn

b) identifiera etiska tankesätt i verklighetsliknande fall. 2. Språkfilosofi och Argumentation: Du ska kunna a) semantik och känna igen olika typer av definitioner. b) avgöra om ett argument är relevant och hållbart.


Carltne bil allabolag
sva 1 kursplan

En etisk moralfilosofi har inga färdiga svar Merete Mazzarella

Den härrör från Grekland. Det är där där Platon etablerar fyra kardinal dygder som är: visdom, mod, temperament och rättvisa. För honom finns också andra viktiga dygder som styrka, självrespekt eller uppriktighet. Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är det bra och ha tänkt igenom den bästa handlingen för att kunna rättfärdiga och ”stå för” sitt val.

#34 om Etiska teorier med Gloria Mähringer by Om filosofers

Listan över de största etiska teoretikerna inkluderar klassiska författare som Platon, Aristoteles, Aquinas, Hobbes, Kant, Nietzsche samt de senaste bidragen från GE Moore, JP Sartre, B. Williams, E. Levinas.

Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin, dels inom teologin. Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Det finns även inriktningar inom filosofi som menar att filosofi inte är en vetenskap utan att det är ett eget område som är jämförbart med vetenskap.